.

.

Olympiáda
bezpečné jízdy
KUK
Školní výlet
Olympiáda
Naše škola se letos i příští školní rok zapojila do projektu, který podporuje výchovně vzdělávací osvětu žáků v oblasti multikulturní výchovy.Projekt probíhá formou vzdělávacích seminářů, interaktivních her a přednášek doplněných o diskuse s odborníky. Účastní se ho letošní  7. a 8. ročníky v počtu 50 žáků.

Popis projektu
Projekt podporuje výchovně vzdělávací osvětu žáků základních škol Zlínského kraje v oblasti mulitkulturní výchovy prostřednictvím  realizace interaktivních, vzdělávacích aktivit, odborných  přednášek a setkání osob z různého multikulturního prostředí.
Cílovou skupinou jsou žáci naší školy ZŠ ZACHAR, kteří jsou aktivně zapojeni do vzdělávacích seminářů, interaktivních her a přednášek. Další cílovou skupinou jsou pedagogičtí pracovníci, kteří se zúčastní praktických a zážitkových seminářů v oblasti multikulturní výchovy, zaměřených na rozvoj osobnostních a sociálních kompetencí.
Cílem projektu je prevence rasismu a xenofobie na ZŠ ve Zlínském kraji. Projekt podpoří rozvoj sociálních kompetencí žáků a prevenci sociálně patologických jevů. Cíle projektu naplní jednak inkluzívní semináře, interaktivní hry, přednášky pro žáky ZŠ ZACHAR či e-learningové vzdělávání pro žáky
Bližší informace o projektu naleznete na webových stránkách www.multikulturazlin.cz


Uskutečněné přednášky, interaktivní hry a semináře:
10. 03. 2010     Přednáška Rasismus a xenofobie
30. 03. 2010     Interaktivní hry a seminář „Poznáváme jiné národy“

Dále připravujeme:
Říjen 2010         Přednášku Solidární smír
Únor 2011        Přednášku Etnické menšiny, interaktivní hry „Poznáváme jiné národy“
Duben 2011        Přednáška Běženci v ČR, interaktivní hry „Poznáváme jiné národy“

Přesné termíny budou upřesněny. 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Scroll to top