.

.

Olympiáda
bezpečné jízdy
KUK
Školní výlet
Olympiáda

Název projektu

Podpora činnosti střediska praxe při SZŠ Kroměříž

Registrační číslo

CZ.1. 07/1.1.00/54.0058

Termín realizace

17. září 2014 – 31. července 2014

 

Stručný obsah projektu

Projekt řeší potřebu středních zdravotnických škol zkvalitnit praktické vyučování žáků oboru Zdravotnický asistent (ZA 53-41-M/01) za účelem zvýšení klíčových kompetencí a uplatnitelnosti absolventů školy na trhu práce. Projekt usiluje o přiblížení ošetřovatelské teorie k ošetřovatelské praxi. Za tímto účelem je na SZŠ Kroměříž zřízeno středisko praxe, které zabezpečí organizační, personální a materiální podmínky pro rozšíření spolupráce SZŠ se zaměstnavateli a se základními školami. Středisko je autonomní jednotkou, která je včleněna do organizační struktury Střední zdravotnické školy Kroměříž.

 

Cíl projektu

 

  1. zkvalitnit praktické vyučování žáků oboru vzdělávání Zdravotnický asistent
  2. poskytnout poradenství základním školám při zřizování minipodniků z oblasti první pomoci

ZŠ Zachar je zapojena do následujících aktivit projektu

Klíčová aktivita č. 5: Poradenství základním školám při zajišťování minipodniků z oblasti

první pomoci

Scroll to top