.

.

Olympiáda
bezpečné jízdy
KUK
Školní výlet
Olympiáda

Na základě Smlouvy o nájmu prostor uzavřené v souladu se zákonem č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostot mezi ZŠ Zachar Kroměříž, zast. Mgr. Petrou Fečkovou, ředitelkou školy a nájemcem, škola poskytne nájemci k užívání prostory školní jídelny ve smluvené době a k předem určenému účelu (rodinné nebo firemní oslavy, svatební nebo výroční svatební hostiny, významné pracovní schůzky s pohoštěním apod.).

 

Nájemce bude platit za užívání prostor a odměnu pro pracovníka ŠJ:

140,- Kč/hod. za nájem ŠJ bez používání spotřebičů

+ 150,- Kč/hod. za nájem ŠJ po dobu přípravy jídel na spotřebičích ŠJ

+ 1 ks/25,- Kč za použití bílých ubrusů na stoly

+ 250,- Kč/hod. odměna pro pracovníka včetně zákonných odvodů

Prostory je možné užívat pouze za přítomnosti pracovníka školy!

Ceny jsou bez 21% DPH.

 

Bližší informace v kanceláři účtárny - Monika Školoudíková (573 503 255), nebo ved. školní jídelny Aleny Stavinohová (573 503 250, 775 310 271).

Fotografie prostor ve fotogalerii

Scroll to top