nový školní rok 2016/2017

jsme zahájili společně ve čtvrtek 1. září 2016 v 800 hod.

(fotografie najdete ve školní fotogalerii)

 

Aktuální informace pro školní rok 2016/2017

1.9. 2016 – čtvrtek - zahájení školního roku

1. třídy: 800 - 900 hod. společně s rodiči

2.- 9. třídy: 800 - 1000 hod.

2.9. 2016 - pátek

Školní družina: 630 – 1630 hod.

Svačiny a obědy: pro přihlášené žáky.

5.9. 2016 - pondělí

Zahájení výuky dle rozvrhu.

Třídní schůzky: pro rodiče žáků 1. roč. v 1600 hod.

6.9. 2016 - úterý

Schůzka zvolených zástupců tříd za "Zachar - škola pro život, z.s.": sborovna, 1. patro v 1530 hod.

Třídní schůzky:

- pro rodiče žáků 2. – 5. roč. v 1600 hod.

- 6. – 9. roč. v 1630 hod. 

Rozvrhy hodin jednotlivých tříd

jsou zveřejněny na webových stránkách školy.

Přihlašování nových žáků do školní jídelny osobně od středy 24.8. 2016 od 730 - 1400 hod.

u vedoucí ŠJ p. Stavinohové (kancelář 1. patro vedle ředitelny školy). S sebou vyplněnou přihlášku ke stravování (přihláška ke stažení na www.zszachar.cz – Soubory ke stažení v horní liště), vyřízený souhlas s inkasem a částku 115,- Kč na čip.

Upozornění!!

K 1.9. 2015 vstoupilo vyhláškou 107/2005 Sb. a její novelizace v platnost Nutriční doporučení MŠMT ČR ke spotřebnímu koši (dále SK), který je závazný a vyjadřuje průměrnou měsíční spotřebu potravin podle věkových skupin strávníků a připravovaných jídel. SK je důležitou pomůckou pro sledování výživové hodnoty stravy (tj. obsah živin – tuků, sacharidů, bílkovin, vitamínů a minerálních látek) podávané ve školní jídelně a je zároveň měřítkem pestrosti stravy. Abychom zabezpečili zákonem dané plnění spotřebního koše u dětí, museli jsme přistoupit k výběru jídel ze dvou nabídek.

Na základě opakované žádosti rodičů byl zrušen provoz školního obchůdku.

Žákům slouží i nadále automat na mléčné výrobky (možnost dobít kartu na další nákup v automatu).

Projekt Ovoce do škol pro žáky 1. - 5. roč. pokračuje.

Projekt Zdravá školní jídelna - vyhodnocení

Naše Školní jídelna ZŠ Zachar Kroměříž se koncem školního roku 2015/2016 zapojila do projektu „Zdravá školní jídelna“ - aby jídelna vařila lépe a děti jedly zdravěji!

V rámci dalšího zlepšování provozu školní jídelny byla pro rodiče připravena anketa, jejíž výsledky zveřejňujeme: Anketa probíhala od 2.5. 2016 do 18.8. 2016 a zúčastnilo se jí 13 respondentů.

Prostředí ŠJ téměř všichni respondenti hodnotili známkou 1, pouze jeden známkou 2. Přístup personálu byl hodnocen osmi respondenty zn. 1, třemi známkou 2 a dvěma známkou 3. S rozvozem stravy soukromou firmou je část spokojená, ostatní službu nevyužívají. Dvě třetiny respondentů mají velký zájem mít na svačinku pomazánku, za nejoblíbenější však považují uzeninu, která je v naší ŠJ používaná co v nejnižší míře. Naopak sladkou svačinu chce polovina respondentů, druhá čtvrtina nechce vůbec a zbytek respondentů svačinu neodebírá. Co se týče soli ve stravě, 3 respondenti hodnotili velmi kladně – slabá slanost pokrmů, ostatní hodnotili známkou dobrý, což nás potěšilo. Poměrnou spokojenost vyjádřili i v používání koření a tuku. Zajímavým je pro nás fakt, že respondenti by raději sladší nápoje, než neslazené. Vodu vítá většina z nich. U polévek jsme zaznamenali zájem o všechny druhy polévek, které v naší jídelně připravujeme - hlavně o masové a luštěninové. Jen u několika málo respondentů jsme menší zájem zaznamenali o polévku zeleninovou a zahuštěnou (gulášovou apod.).

Jako hlavní jídlo je preferováno dvanácti respondenty jídlo s masem, o jídlo bez masa neměl zájem nikdo, sladkému jídlu by se nevyhýbali.

Z příloh jsou nejoblíbenější brambory, rýže a těstoviny, menší zájem jsme zaznamenali o netradiční bulgur, pohanku a kroupy. Knedlík se umístil na střední pozici zájmu.

Děkujeme všem respondentům za projevený zájem a hodnocení ŠJ.