Olympiáda
bezpečné jízdy
KUK
Školní výlet
Olympiáda

Vážení žáci a rodiče,

V rámci projektu Celé Česko čte dětem  vyhlašujeme pro děti 1.stupně soutěž o nejstarší a nejmenší knihu.
Knihy nosí žáci v přízemí N. Hladilové, 1.patro L. Blažkové, 2.patro M. Šónovi. Vyhlášení výsledků soutěže proběhne v rámci slavnosti otevření knihoven – viz dále.

Ve čtvrtek 7.března v 10:00 proběhne na každém podlaží slavnost OTEVŘENÝCH KNIHOVEN. Jsou to otevřené police, kde budou mít žáci možnost zdarma bez jakékoli registrace vzít a přečíst si knihu. Zároveň mohou knihy, které doma již nepotřebují  přinést a na základě písemného souhlasu rodičů darovat do otevřené knihovny.  Do knihovny nepatří časopisy ani omalovánky.

Knihovničky se do konce školního roku objeví i na obou patrech 2. stupně. Plnit knihami je začneme v září 2019, kdy k nám nastoupí nové 6. ročníky. Na pravidlech pro čtení a podmínkách půjčování se budou podílet učitelé i žáci.

Souhlas rodičů s darováním knihy (můžete vytisknout, nebo obdrží žáci u třídních učitelů) zde.

Scroll to top