Olympiáda
bezpečné jízdy
KUK
Školní výlet
Olympiáda

Měsíční poplatek 150,- Kč/žák.

Úplata je splatná ve třech termínech během škol. roku vždy na začátku daného měsíce

září 600,- Kč (za 9-12/2015)

leden 450,- Kč (za 1-3/2016)

duben 450,- Kč (za 4-6/2016)

 

Způsob platby za ŠD:

- PŘEVODEM NA ÚČET školy (bez níže uvedených symbolů nebude platba identifikována!)

      - číslo účtu: 1757398/0300

      - konstantní symbol: 0308

      - variabilní symbol je rodné číslo dítěte

- HOTOVĚ v pokladně školy (p. účetní Ing. Školoudíková vydá doklad)

Zpět

Scroll to top